Witamy na tymczasowej stronie seminarium wrocławskiego!
Jeśli szukasz informacji na temat rekrutacji, masz je podane niżej.
Wszelkie aktualności umieszczamy na naszym fanpage.

Kandydat do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu powinien mieć szczerą chęć służenia Bogu i ludziom jako kapłan Archidiecezji Wrocławskiej, odznaczać się wzorową postawą moralną, posiadać stosowne uzdolnienia intelektualne, a także cieszyć się dobrym stanem zdrowia.

ZASADY REKRUTACJI:

 1. Zgłaszanie kandydatur i składanie dokumentów w rektoracie MWSD we Wrocławiu (pl. Katedralny 14). Oto lista wymaganych dokumentów (w tym dokumenty wymagane przez Papieski Wydział Teologiczny dla rozpoczęcia studiów na tej uczelni - dokumenty wymagane przez MWSD i PWT składane są więc w jednym miejscu, rektoracie seminarium):
  • Świadectwo dojrzałości + kserokopia
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej + kserokopia
  • Opinia księdza proboszcza na formularzu MWSD (formularz przekazany zostanie Księdzu Proboszczowi bezpośrednio przez Księdza Rektora)
  • Opinia katechety
  • Świadectwo zdrowia uprawniające do podjęcia studiów w szkole wyższej + kserokopia
  • Aktualna pełna metryka Chrztu, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów + kserokopia
  • Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu) + kserokopia
  • Dowód osobisty /do wglądu/
  • Książeczka wojskowa /do wglądu/
  • Życiorys uwzględniający drogę sakramentalną i zaangażowanie w parafii (dwa egzemplarze)
  • Podanie o przyjęcie do seminarium duchownego skierowane do rektora MWSD  Wzór
  • Podanie o przyjęcie na studia na Papieskim Wydziale Teologicznym skierowane do rektora PWT  Wzór
  • Karta informacyjna  Pobierz
  • 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg (minimum 368 × 456 pikseli)
 2. Rozmowa kandydata z Księdzem Przełożonym dotycząca motywacji podejmowanych studiów i rozpoczęcia formacji do kapłaństwa.
 3. Egzamin z wiedzy teologicznej: termin zasadniczy 9 lipca 2018, godz. 10:00; termin dodatkowy 17 września 2018, godz. 10:00; zakres materiału: "Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych" (wydanie drugie poprawione), część I i III.
 4. O decyzji odnośnie przyjęcia do seminarium kandydaci zostaną powiadomieni listownie do 30 lipca (pierwszy termin składania dokumentów) bądź 20 września (drugi termin składania dokumentów).

  Studia trwają sześć lat i zapewniają zdobycie tytułu zawodowego magistra teologii na PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM we Wrocławiu. Wszelkie pytania prosimy kierować na seminaryjny adres mailowy (mwsd@poczta.pwt.wroc.pl).
Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne
we Wrocławiu
pl. Katedralny 14
50-329 Wrocław
tel. 71 321 41 71
mwsd@poczta.pwt.wroc.pl
Facebook