Msdw Historia1
AKTUALNOŚCI
Slider
Arcybiskup Inauguracja


- Moim obowiązkiem jest zapewnić wam bezpieczeństwo i wszystkie środki potrzebne w dobrym przygotowaniu do kapłaństwa – mówił abp Józef Kupny w poniedziałek podczas Mszy Świętej odpustowej we wrocławskim seminarium.

Podczas homilii skierowanej do kleryków ojciec diecezji podzielił się swoimi troskami i nadziejami związanymi z przyszłością wrocławskich kapłanów. – Musimy oczyścić kapłaństwo – mówił.

– Nie możecie bezrefleksyjnie przyjmować święceń, myśląc sobie „jakoś to będzie”. Nie! Jeśli nie pragniesz oddać się Bogu z całego serca w kapłaństwie, nie pisz podania o święcenia – dodawał arcybiskup.

– Jeśli jednak jesteś gotowy, napisz podanie już dzisiaj, nawet jeśli kalendarz przewiduje twoje święcenia za rok. I wracaj często do tego co napisałeś, trzymaj to w biurku – zachęcał ojciec diecezji.

Metropolita zapewniał, że zawsze możemy liczyć na jego pomoc. – Mam teraz zajęcia na wydziale, zawsze możecie podejść i porozmawiać.

Pasterz dolnośląskiego Kościoła swoją wizytą zaingurował nowy rok formacyjny i pobłogosławił nowowyremontowane pomieszczenia naszego domu (sale wykładowe, pokoje, refektarz).

Zdziwienie może budzić fakt celebrowania uroczystości patronalnej 21 października – przecież wspomnienie liturgiczne św. Piuxa X obchodzone jest w Kościele powszechnym równo 2 miesiące wcześniej – 21 sierpnia.

Jednak wakacyjny czas nie sprzyja wspólnemu świętowaniu – klerycy pełnią różne posługi, uczestniczą w wyjazdach, rekolekcjach - z tej przyczyny wspólnota seminaryjna zdecydowała się na świętowanie w październiku.

 Także każdy 21 dzień miesiąca poświęcamy szczególnej modlitwie do patrona.SIEMIENIEWSKI INTELEKT

Czy wikary powinien umieć liczyć całki i znać się na biologii molekularnej? Niekoniecznie. Ale powinien wiedzieć gdzie sięgnąć, aby zdobyć potrzebą wiedzę przyrodniczą, pomocną we właściwym zrozumieniu otaczającego świata - mówił ks. bp Andrzej Siemieniewski.

W piątkowy wieczór 18 października biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej zachęcał alumnów zgromadzonych w seminaryjnej auli do dbania o formację intelektualną, która jest niezbędna w integralnym rozwoju przyszłego księdza - podobnie jak formacja ludzka (praca nad własnymi emocjami, osobowością, seksualnością) i formacja duchowa (modlitwa, praktyki ascetyczne, medytacja).

Prelegent przypominał zgromadzonym alumnom, jak ważną umiejętnością dla duszpasterza stanowi umiejętność płynnego poruszania się na styku teologii i nauk przyrodniczych, które - już zgodnie z wypowiedziami ojców Kościoła (Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa, św. Augustyna) - pomagają we właściwym odczytaniu treści zawartych w Piśmie Świętym.

Wystąpienie bp Siemieniewskiego zainaugurowało tegoroczny panel wykładowy pt. "Akademia intelektu". W latach ubiegłych alumni wrocławskiego seminarium uczestniczyli w dwóch innych: "Akademii duchowości" i "Akademii człowieczeństwa". Spotkania ze specjalistami biegłymi w danej dziedzinie odbywają się co miesiąc, przez cały rok akademicki. 

DSC 09211 Duy

Nikt z nas nie rodzi się kapłanem, czy osobą konsekrowaną, bo "człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce". Ten Boży punkt widzenia chcieliśmy zrozumieć podczas kolejnego tegorocznego jadwiżańskiego dnia skupienia osób duchownych i konsekrowanych w Trzebnicy.

Piątkowe skupienie rozpoczęliśmy konferencją, podkreślającą rolę liturgii w życiu oddanym Bogu. W tym kontekście wypowiedział się ks. dr Krzysztof Porosło.

Po niej udaliśmy się na przerwę przy kawie, która była okazją do zacieśniania więzów z klerykami, zakonnikami i zakonnicami, którzy tak jak my postępują na drodze formacji.

Gdy czas przerwy minął, zgromadziliśmy się przed Najświętszym Sakramentem na adoracji w ciszy oraz nabożeństwie ku czci św. Jadwigi Śląskiej.

Kulminacyjnym momentem dnia skupienia była Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego.

DSC 0900 Duy


Wbrew popularnemu przekonaniu, krwi nie można spreparować syntetycznie, współcześnie umiemy ją pozyskiwać tylko z żywych organizmów - to jedna z wielu informacji, które przekazali alumnom naszego seminariów przedstawiciele środowisk krwiodawców wrocławskich.

Środowy wieczór 17 października minął pod znakiem pelikana - to godło Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu. Na spotkaniu pojawili się także członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi wraz z duszpasterzem ks. Piotrem Sierzchułą

Cenna lekcja z zakresu krwiodawstwa uwrażliwiła kleryków na omawianą tematykę. Stała się także inspiracją do częstszego oddawania własnej krwi potrzebującym.