Msdw Historia1
AKTUALNOŚCI
Slider
Serdecznie zapraszamy na rekolekcje: #Zajmij_Się_Sobą
Od piątku (25.I) do niedzieli (27.I) w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym. Odbędą się one pod hasłem "Zajmij się sobą".

Piątek, 25.01.2019 r., święto Nawrócenia św. Pawła
15:30-17:00 – Przyjazd rekolektantów do seminarium, zakwaterowanie
17:30 – Rozpoczęcie rekolekcji i przywitanie, aula (o. Maciej, kl. Marek) – spotkanie z dziesiętnikami (zapisanie pytań)
Gr. 1. kl. Tomasz Grabiński – sala nr 4
Gr. 2. kl. Marcin Kamieniak – aula
Gr. 3. kl. Wojciech Porzuczek – kawiarenka
Gr. 4. kl Wojciech Selak – sala nr 7
Gr. 5. kl. Piotr Spaliński – Instytut Filozofii
Gr. 6. kl. Marek Stępkowski – refektorium – zwiedzanie domu
18:30 – Kolacja (refektarz)
19:30 – Możliwość spowiedzi (o. Arkadiusz – kaplica II p., o. Maciej – kaplica III p., ks. Przemysław – oratorium II p.)
20:00 – EUCHARYSTIA (kaplica II p., przewodniczy – ks. Przemysław Vogt)
21:00 – Silentium sacrum (święta cisza)

Sobota, 26.01.2019 r., wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa
7:00 – Pobudka (o tej godzinie alumni rozpoczynają poranną medytację)
7:30 – Godzinki (kaplica III p.)
8:00 – Śniadanie (refektarz)
9:30 – Konferencja (kaplica II p. ): o. bp Jacek Kiciński CMF
10:30 – EUCHARYSTIA (kaplica III p.; wspólnie z alumnami; o. bp Jacek Kiciński CMF)
11:30 – Praca w grupach z dziesiętnikiem, I. etap konkursu
13:00 – modlitwa południowa (kaplica III p.), obiad – zwiedzanie katedry, gry planszowe (kawiarenka)
16:00 – Koronka, konferencja (kaplica II p.): o. Bartosz Kasprzyszak
17:00 – nieszpory z ks. abp. Józefem Kupnym oraz przedstawicielami Kościołów i wspólnot chrześcijańskich Wrocławia (kaplica III p.)
18:00 – czytanie duchowne (kaplica II p.)
18:30 – Kolacja (refektarz)
20:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kaplica III p.)
21:00 – Silentium sacrum (święta cisza)


Niedziela, 27.01.2019 r., III niedziela w ciągu roku
7:00 – Pobudka
7:30 – Jutrznia z rozważaniem (kaplica III p., o. Arkadiusz)
8:15 – Śniadanie (refektarz)
8:45 – próba asysty (kaplica III p.)
9:00 – Spotkanie z Dziesiętnikiem (podsumowanie rekolekcji, ankieta)
9:30 – II etap konkursu (aula)
10:00 – 100 pytań do (aula, ks. Łukasz, o. Arkadiusz)
11:00 – EUCHARYSTIA (kaplica III p., ks. rektor Kacper)
12:00 – obiad, rozdanie nagród, zakończenie rekolekcji