Msdw Historia1
AKTUALNOŚCI
Slider

W kończącym się dzisiaj Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan seminaryjna kaplica stała się z inicjatywy

Metropolity Wrocławskiego ks. abpa Józefa Kupnego miejscem modlitwy ekumenicznej wyznawców Chrystusa.

Podczas tego modlitewnego spotkania usłyszeliśmy kazanie bpa Ryszarda Bogusza, biskupa seniora Kościoła Ewangelicko-Augusburskiego.