Msdw Historia1
AKTUALNOŚCI
Slider
W piątkowy wieczór 24 maja, poprzedzający najważniejszy moment w całej perspektywie czasu formacji seminaryjnej jakim jest dzień święceń kapłańskich, wspólnota żegna tych, którzy za kilkanaście godzin opuszczą mury Domu Ziarna, aby iść to ziarno zasiewać jako prezbiterzy archidiecezji wrocławskiej.
Po czasie radosnego podsumowania 6-letniego cyklu formacyjnego, jakie przygotowali najmłodsi bracia, przyszedł czas, aby ci, którzy za kilkanaście godzin przez nałożenie rąk metropolity wrocławskiego staną się kapłanami, złożyli zgodnie z wymogami prawa kanonicznego uroczyste wyznanie wiary w obecności całej wspólnoty seminaryjnej.

Kandydaci do II stopnia święceń przekazali na ręce rektora ks. Kacpra Radzkiego stosowne dokumenty potwierdzające wolę służby Kościołowi w duchu wierności Magisterium oraz posłuszeństwa papieżowi i biskupowi.

Każdy z osobna potwierdził swoje zobowiązania przez złożenie rąk na świętej księdze Ewangelii wypowiadając słowa:

"Tak przyrzekam, tak ślubuję, tak przysięgam. Tak niech mi dopomoże Bóg i Jego Ewangelia, której dotykam swoimi rękami."