Msdw Historia1
AKTUALNOŚCI
Slider
241879 PA0J Marian 82

W wieku 71 lat zmarł ks. dr Marian Biskup. Wieloletni wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Przez jedenaście lat pełnił funkcję rektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się one 30 września (poniedziałek) o godzinie 11 w archikatedrze wrocławskiej na Ostrowie Tumskim uroczystą Mszą świętą. Po niej ciało w trumnie zostanie odprowadzone do grobu na cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu przy ul. Bujwida.

 Ks. dr Marian Biskup urodził się 16 lipca 1948 roku w Bodzentynie. Tam ukończył szkołę podstawową i średnią. Maturę zdał w 1965 roku. Studia teologiczne ukończył w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1971 roku. Pracował duszpastersko w Szczawnie Zdroju i we wrocławskiej parafii katedralnej.

Odbył studia specjalistyczne z etyki na ATK. Od 1981 roku był prefektem w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 1990 objął prowadzenie Annus propedeuticus w Henrykowie. Jako asystent prowadził ćwiczenia z homiletyki. W 1983 roku został diecezjalnym ojcem duchownym, w 1984 zastępcą duszpasterza środowisk twórczych, w 1987 diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli i wychowawców.

 

Od 1996 roku W 1991 otrzymał przywilej RM, a w 1993 został kanonikiem honorowym wrocławskiej kapituły katedralnej, w 2001 został Kanonikiem Gremialny Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej a od 2003 roku Kanonikiem Honorowym Ojca Świętego. Korzystał ze stypendiów naukowych w Londynie (1980) i Paryżu (1981). Pracował duszpastersko w Londynie i Leeds oraz prowadził rekolekcje w Polskiej Misji Katolickiej w Lübeck, Bremen, Dortmundzie i Nanau. Przewodniczył pieszym pielgrzymkom alumnów wrocławskich na Jasną Górę.

 

W latach 1994-95 był wicerektorem Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W 1994 roku uzyskał doktorat teologii na podstawie pracy „Relacja teologii moralnej do teologii prawa kościelnego". Od 1995 roku był adiunktem przy Katedrze Teologii Moralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Od 1995 do 2006 roku był rektorem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Od 1996 roku archidiecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej. Był dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, członkiem Kolegium Konsultorów Archidiecezji Wrocławskiej oraz członkiem Rady Duszpasterskiej.

Za www.archidiecezja.wroc.pl