Msdw Historia1
AKTUALNOŚCI
Slider
SIEMIENIEWSKI INTELEKT

Czy wikary powinien umieć liczyć całki i znać się na biologii molekularnej? Niekoniecznie. Ale powinien wiedzieć gdzie sięgnąć, aby zdobyć potrzebą wiedzę przyrodniczą, pomocną we właściwym zrozumieniu otaczającego świata - mówił ks. bp Andrzej Siemieniewski.

W piątkowy wieczór 18 października biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej zachęcał alumnów zgromadzonych w seminaryjnej auli do dbania o formację intelektualną, która jest niezbędna w integralnym rozwoju przyszłego księdza - podobnie jak formacja ludzka (praca nad własnymi emocjami, osobowością, seksualnością) i formacja duchowa (modlitwa, praktyki ascetyczne, medytacja).

Prelegent przypominał zgromadzonym alumnom, jak ważną umiejętnością dla duszpasterza stanowi umiejętność płynnego poruszania się na styku teologii i nauk przyrodniczych, które - już zgodnie z wypowiedziami ojców Kościoła (Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa, św. Augustyna) - pomagają we właściwym odczytaniu treści zawartych w Piśmie Świętym.

Wystąpienie bp Siemieniewskiego zainaugurowało tegoroczny panel wykładowy pt. "Akademia intelektu". W latach ubiegłych alumni wrocławskiego seminarium uczestniczyli w dwóch innych: "Akademii duchowości" i "Akademii człowieczeństwa". Spotkania ze specjalistami biegłymi w danej dziedzinie odbywają się co miesiąc, przez cały rok akademicki.