Msdw Historia1
AKTUALNOŚCI
Slider
DSC 3735 1

18 XII
nasza wspólnota seminaryjna zebrała się w kaplicy, by wziąć udział w konferencji siostry Marii Czepiel na temat antyfon adwentowych. Siostra przedstawiła nam pochodzenie, znacznie i piękno tych niezwykłych antyfon, które śpiewamy od 17 do 23 grudnia podczas nieszporów.

Wielkie antyfony "O", jako widzialne działanie Ducha Świętego w
Liturgii – Siostra Maria ukazała nam, że pierwsze litery tych antyfon czytane od końca układają się w zdanie: "Ero cras" - "Jutro będę".

Wytłumaczyła także znaczenia biblijne i teologiczne niektórych wezwań, które nie były dla nas jasne, bo przecież niecodziennie nazywamy Pana Jezusa "Kluczem Dawida".

Dziękujemy Siostrze za konferencję oraz za świadectwo życia konsekrowanego, które nam, będącym na drodze do kapłaństwa, ukazuje jak ważną rolę pełnią wszyscy, którzy porzucili świat dla Królestwa Bożego.